O cyklu

Cykl koncertów Muzyka Mistrzów Baroku to wyjątkowe spotkania z muzyką tej epoki, w ramach którego prezentujemy Państwu twórczość ówczesnych kompozytorów –  zarówno tych największych, jak i tych mniej znanych czy niedawno odkrytych. Pierwsza edycja Muzyki Mistrzów… miała miejsce w 2009 roku i od tego czasu cykl wzbogaca życie kulturalne stolicy Podlasia o regularne spotkania z muzyką dawną. Dotychczas zorganizowaliśmy blisko 40 koncertów, których wysłuchało łącznie ponad 11 000 osób.

Naszym celem jest prezentacja barokowej literatury muzycznej w sposób najbardziej wierny historycznym prawidłom wykonawczym. W tym celu do występów zapraszamy artystów krajowych i zagranicznych, specjalizujących się w wykonawstwie muzyki dawnej, którzy posługują się instrumentami historycznymi, bądź ich kopiami.

W dążeniu do pełnego przedstawienia walorów artystycznych tej muzyki, a naszej publiczności – prezentacji artystycznej na najwyższym, światowym poziomie, koncerty organizujemy w zabytkowych wnętrzach Białegostoku, charakteryzujących się  określoną akustyką: Auli Magna Pałacu Branickich oraz Starym Kościele Farnym. Nie bez znaczenia pozostaje dla nas fakt, iż muzyka ta brzmiała w tychże miejscach za czasów świetności dworu Branickich. W ten sposób pragniemy kultywować dawne tradycje muzyczne Białegostoku rozpoczęte przez mecenat hetmana Jana Klemensa Branickiego, zwłaszcza, iż wiedza odnośnie tego aspektu historii miasta (oraz jego znaczenia na mapie kulturalnej XVIII – wiecznej Rzeczpospolitej), wciąż nie jest wystarczająco powszechna.

Wiele radości budzi w nas świadomość,że mimo upływu lat, nasze przedsięwzięcie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem z Państwa strony, a występy przyjmowane są najczęściej z wielkim i szczerym entuzjazmem. Pozostaje nam więc tylko zaprosić Państwa na kolejne wspólne wyprawy w przepiękny świat dźwięków Muzyki Mistrzów Baroku.

Anna Moniuszko
Dyrektor Artystyczny cyklu