18.08.2019 Missa Concertata La Lombardesca

Z największą przyjemnością zapraszamy na wyjątkowy koncert, który przeniesie nas w świat dźwięków sprzed ponad trzech stuleci. W programie niekwestionowana perła polskiego baroku – kompozycja Bartłomieja Pękiela „Missa Concertata La Lombardesca”, której niezwykła, inspirowana architekturą konstrukcja, wywołuje niepowtarzalne wrażenia zarówno estetyczne, jak i akustyczne. W murach Starego Kościoła Farnego zabrzmią dawne instrumenty, pięknie zespolone z głosami śpiewaków z całej Polski, specjalizujących się w wykonawstwie muzyki epoki renesansu i baroku. To unikalnej urody dzieło zaprezentowane zostanie zgodnie z praktyką XVII – wiecznego nabożeństwa, jako muzyczne kontinuum, w którym części wokalno – instrumentalne przeplatane są chorałem gregoriańskim.

Na koncert zapraszamy w niedzielę 18 sierpnia 2019 r. o godz.: 20.30 do Starego Kościóła Farnego  ze wstępem wolnym!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ „DILETTO”

Powstał w 2005 roku, jako wyraz zainteresowań i poszukiwań dotyczących wykonawstwa muzyki dawnej. Jego skład tworzą zarówno muzycy wokaliści, jak i instrumentaliści. Kierownictwo artystyczne sprawuje założyciel i dyrygent Anna Moniuszko.
W repertuarze zespołu znajdują się utwory instrumentalne oraz wokalno – instrumentalne epoki baroku, w tym wielkie oratoria: Mesjasz  i  Izrael w Egipcie  G.F.Haendla,  Oratorium na Wniebowstąpienie: Lobet Gott in seinen Reichen J.S.Bacha, a także pasje: J. S. Bacha – Pasja według św. Jana i Brockes Passion G.F.Händla oraz ody: H.Purcella – Hail, bright Cecilia! i G.F.Haendla Eternal source of light divine. Dorobek artystyczny DILETTO stanowią również wykonania sceniczne dzieł operowych H.Purcella (Dido and Eneas oraz The Fairy Queen), G.B.Pergolesiego (La Serva Padrona), J.Blowa (Venus and Adonis), N.Piccinniego (polskie prawykonanie La buona figliuola  oraz  Il Cavaliere per amore) oraz A.Sacchiniego (polskie prawykonanie opery La Contadina in corte).
W swej działalności DILETTO dużą uwagę zwraca na propagowanie twórczości dawnych kompozytorów polskich, w tym nowo odkrytych, których dzieła wciąż pozostają nieznane szerszej publiczności. W tym nurcie zespół DILETTO, nagrał dwie płyty pt. Andrzej Siewiński – opera omnia oraz Dawni Mistrzowie – nowo odkryci, które ukazały się w serii w wydawniczej Polska Muzyka Dawna (Polish Early Music) wytwórni DUX.
Zespół bierze regularny udział w festiwalach, w tym m.in.: Wschód Kultury – Inny Wymiar (część Europejskiego Stadionu Kultury), Festiwal Sztuk Dawnych – Imieniny Izabeli Branickiej, Salezjańskie Lato w Przemyślu oraz Forum Musicum we Wrocławiu.

 

Męski Zespół Śpiewaczy SCHOLA GREGORIANA SANCTI CASIMIRI (Schola Gregoriańska Świętego Kazimierza) – powstała w 2008 roku. Tworzą ją śpiewacy interesujący się wykonawstwem tradycyjnej muzyki kościelnej a w szczególności chorału gregoriańskiego. Kierownictwo artystyczne nad zespołem sprawuje Mariusz Perkowski.  Schola zadebiutowała występując na Festiwalu Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum w 2008 roku. Od tego czasu uczestniczy w licznych koncertach będących próbą muzycznej rekonstrukcji nabożeństw z XVII. i XVIII. wieku wykonując śpiew monodyczny. Stale współpracuje w tym względzie z Zespołem Muzyki Dawnej Diletto. W tym charakterze współpracowała również z Polską Orkiestrą XVIII wieku pod dyr. Paula Esswooda.
Schola bierze regularnie udział w festiwalach, gościła m.in.: na Festiwalu Rekonstrukcyjno – Historycznym “Bitwa pod Białymstokiem”,  Festiwalu Sztuk Dawnych – Imienin Izabeli Branickiej ( rokrocznie) , VIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego, III edycji Monieckich Międzynarodowych Wieczorów Muzycznych u św. Alberta.  Niejednokrotnie koncert z jej udziałem inaugurował rozpoczęcie danego festiwalu, co miało miejsce w przypadku Festiwalu Mysterium Fidei (2013),  VI edycji Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej w Ełku,  Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore w Żorach oraz  Festiwalu Mikołaja z Koźla w Kędzierzynie Koźlu.

Zespół ma w swym dorobku wydawnictwa fonograficzne : “Opera Omnia Andrzeja Siewińskiego” dla wytwórni DUX, gdzie towarzyszył Zespołowi Muzyki Dawnej “Diletto”, wydane przez Fundację “Pro Anima” “Pieśni Nabożne Franiciszka Karpińskiego” oraz Kolędy Europejskiej Christianitas zawierającą średniowieczne utwory związane z okresem Bożego Narodzenia.

 

ANNA MONIUSZKO – dyrygent
Ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w klasie dyrygowania prof. Bożenny Sawickiej, emisji głosu – prof. Cezarego Szyfmana oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2004) otrzymując dyplomy z wyróżnieniem. W roku 2010 otrzymała stopień doktora, zaś w 2015 – doktora habilitowanego w specjalności Dyrygentura.
W roku 2003 rozpoczęła pracę zawodową w białostockiej Filii AMFC (obecnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina) jako asystent w klasie dyrygowania prof. Bożenny Sawickiej oraz objęła funkcję asystenta dyrygenta Chóru Akademii Medycznej w Białymstoku, z którym jako dyrygent zdobyła I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Łodzi (Canto Lodzensis 2007), I miejsce i Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Prevezie (Grecja 2008), I miejsce w III Międzynarodowym Wrocławskim Festiwalu Chóralnym Wratislavia Sacra (2013), Srebrny Dyplom w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Rimini (Włochy) i I miejsce oraz Złoty Dyplom w VII Międzynarodowym Konkursie „Slovakia Cantat” 2015 w Bratysławie, a także Nagrodę Specjalną dla Najlepszego Dyrygenta.
Jako śpiewak – kameralista współpracowała z zespołami muzyki dawnej tj.: Camerata Podlaska, Sine Nomine oraz Subtilior Ensemble. W roku 2005 założyła Zespół Muzyki Dawnej DILETTO, który specjalizuje się w wykonawstwie utworów epoki renesansu i baroku.
Anna Moniuszko jest laureatką Stypendium dla Młodych Twórców (2009) oraz Stypendium dla Twórców Profesjonalnych (2010) ufundowanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Jest pomysłodawcą i koordynatorem białostockiego cyklu koncertów Muzyka Mistrzów Baroku, prezentujących twórczość dawnych kompozytorów w historycznych wnętrzach Białegostoku. Jest  Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Sztuk Dawnych- Imieniny Izabeli Branickiej, którego ideą jest przybliżenie współczesnej publiczności kultury i sztuki z czasów świetności dworu Branickich w Białymstoku. Od 2016 roku jest również Dyrektorem Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Cantu Gaudeamus” w Białymstoku.
Obecnie pracuje jako adiunkt w swojej macierzystej uczelni oraz pełni funkcję Dyrygenta Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
W 2016 roku została uhonorowana Nagrodą Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku za całokształt dotychczasowej działalności artystycznej.