28.06.2015 Bartłomiej Pękiel

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERKA CHOPINA
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO – PEDAGOGICZNY
W BIAŁYMSTOKU

FUNDACJA „PRO ANIMA”

zapraszają na Koncert z cyklu 

Muzyka Mistrzów Baroku – Bartłomiej PĘKIEL

28 czerwca 2015 r., niedziela, godz. 20.30
Stary Kościół Farny w Białymstoku

Missa Concertata La Lombardesca Bartłomieja Pękiela – polskiego kompozytora okresu wojen szwedzkich. Bartłomiej Pękiel (?-1670) – kompozytor epoki baroku i kapelmistrz królewski w Warszawie w latach 1649-1655, a od 1658 kapeli Katedry Wawelskiej. Działalność Pękiela dzieli się na dwa etapy przedzielone okresem potopu szwedzkiego. W czasie pobytu na dworze królewskim w Warszawie Pękiel tworzył dla potrzeb Kapeli Królewskiej. Część jego kompozycji zaginęła, pozostałe zachowały się w archiwum wawelskiej kapituły katedralnej w Krakowie oraz (zagrabione przez Szwedów w czasie wojen) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali. Ciekawostkę stanowi fakt otrzymania przez kompozytora w darze od króla Władysława IV terenów, na których dziś znajduje się Belweder.
Koncert odbędzie się w Starym Kościele Farnym, pamiętającym czasy Pękiela, gdyż już w 1617 r. Wiesiołowscy rozpoczęli budowę kościoła murowanego pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, który z pewnymi przeróbkami, przetrwał do naszych czasów jako tzw. stary kościół farny. Wierzymy że muzyka wykonywana na instrumentach historycznych, śpiewana w dawnej stylistyce oraz historyczne miejsce “przeniesie niejako słuchaczy w czasie” do tak pięknego w historii Polski okresu.


Wystąpują:
Zespół Muzyki Dawnej DILETTO w składzie:

Bożena Bojaryn – Przybyła,
Marta Wróblewska
Sławomir Bronk, Jan Mędrala
Szczepan Kosior, Piotr Szewczyk
Przemysław Kummer, Piotr Zawistowski
Bogdan Piznal, Grzegorz Pytlik,
Andrzej Tkaczyk
Paweł Polak
Anna Polak
Krzysztof Dombek
Rafał Makarski
Krzysztof Garstka

Anna Moniuszko – dyrygent
Prowadzenie koncertu: Marcin Moniuszko

Koncert zrealizowany ze środków budżetu Miasta Białystok