30.09.2023 – “Balli e concerti” – Filatura di Musica – Aula Magna Pałacu Branickich

FilaturaAula Magna Pałacu Branickich w Białymstoku
30.09.2023, godz. 19:00

W tegoroczną edycję cyklu wkraczamy tanecznym krokiem za sprawą koncertu  “Balli e concerti” reprezentującego panoramę włoskiej muzyki wczesnego baroku. Jego oś tworzą utwory należące do dwóch głównych nurtów ówczesnej twórczości na zespoły instrumentalne: kompozycji tanecznych oraz canzon. Stylistyka tych pierwszych, w programie reprezentowanych przez dzieła Tarquinio Meruli i Biagia Mariniego, jakkolwiek wykazująca jeszcze cechy typowe dla muzyki późnego renesansu (rodzaje tańców, rytmika, harmonika) posiada już jednak wyraźne rysy barokowe, widoczne chociażby w wirtuozowskich przebiegach figuracyjnych i wykorzystaniu _stile concertato_.  Być może to właśnie ta specyficzna „przejściowość” czyni te utwory tak atrakcyjnymi dla współczesnych odbiorców.

Drugi krąg utworów prezentowanych podczas koncertu stanowią canzony na jeden, dwa lub trzy instrumenty melodyczne i basso continuo. W przeciwieństwie do efektownych i obecnie często wykonywanych sonat kompozytorów weneckich początku XVII wieku, w programie nacisk położony został na pochodzące z tego samego okresu canzony Girolamo Frescobaldiego, odznaczające się bogatą i ekspresyjną harmoniką oraz subtelną polifoniczną grą głosów. Akcent polski i swoistą paralelę dla dzieł włoskich mistrzów stanowić będą natomiast utwory Adama Jarzębskiego ze słynnego zbioru _Canzoni e Concerti_.
Na koncert w wykonaniu zespołu Filatura di Musica zapraszamy do Auli Magna Pałacu Branickich w sobotę 30 września o godz. 19.00. Wstęp
wolny.

Filatura di Musica

jest zespołem specjalizującym się w wykonawstwie historycznym. Zespół zainaugurował swoją działalność w Łodzi, stąd jego nazwa
łączy przemysłowe, włókiennicze tradycje miasta (wł. filatura – przędzalnia) ze sztuką muzyczną. Muzycy w większości zawodowo
związani z Łodzią to absolwenci prestiżowych uczelni artystycznych na świecie: Schola Cantorum Basiliensis, Koninklijk Conservatorium w Hadze, Musikhochschule w Trossingen czy Conservatoire de Musique w Grenoble.

Filatura
Główny krąg repertuarowy zespołu stanowi muzyka renesansu i wczesnego baroku, wykonywana w oryginalnej szacie brzmieniowej, z wykorzystaniem charakterystycznego dla tego okresu wysokiego stroju (a1=466 Hz). Trzon składu instrumentalnego stanowi consort, którego
zróżnicowana obsada (flety podłużne, flety traverso, fidel/skrzypce, viole da gamba) sprzyja plastycznemu ukazaniu arabeskowych linii
melodycznych XVI-wiecznej polifonii oraz koncertującego dialogowania sonat początku XVII wieku. Całość uzupełnia śpiew oraz brzmienie
instrumentów klawiszowych (wirginał/pozytyw). Filatura di Musica współpracuje także ze śpiewakami i tancerzami, m.in. baletem dworskim Cracovia Danza

Zespół występował na wielu festiwalach, m.in. Forum Musicum (Wrocław), Festiwalach Oper Barokowych Dramma per Musica, Barok na Spiszu, Barok na Mazurach, Festiwalu Goldbergowskim (Gdański). Występował także w Bieszczadach w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”,

Zespół współpracuje z fundacją Ars Chori z którą stworzył Festiwal „Usłyszeć Architekturę” w Pałacu w Otwocku, a także z Fundacją Krośnieńską im. Ignacego Paderewskiego biorąc udział w projektach: Filatura w sieci (nagranie audio-video 3 programów
koncertowych w ramach programu Kultura w sieci), Filatura w drodze (cykl koncertów w zabytkowych kościołach bieszczadzkich w ramach programu NCK Interwencje 2021), a w 2023 roku zainicjował festiwal Humanismus Carpathicus.

Zespół Filatura di Musica został laureatem programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Muzyczny Ślad” w ramach którego
nagrał swój pierwszy album z muzyką z Tabulatury Pelplińskiej, (RecArt 0033). Płyta w tym roku została nominowana do prestiżowej nagrody
fonograficznej Fryderyk w kategorii Album Roku – Muzyka Dawna.  W 2019 roku jako laureat programu Instytutu Muzyki i Tańca „Scena dla muzyki
polskiej” zaprezentował utwory polskiego baroku w Filharmonii Narodowej, Świętokrzyskiej i Warmińsko-Mazurskiej.

www.filaturadimusica.com [1]